הצוות הרפואי התרשל במהלך הלידה שלנו, מה עושים עכשיו?

הקושי בקבלת ילד שזה עתה הגיח לעולם והוא בעל מום הוא עצום ולעתים קשה מנשוא. במאמר זה תחילה אסביר כיצד יש לנהוג על מנת להוכיח רשלנות רפואית בלידה (לידה בעוולה). לאחר מכן אציג מספר דוגמאות בהם נגרם נזק ליילוד. בדוגמאות שאציג כתוצאה מהחלטות שגויות של הרופא המיילד ו/או הרופא המאבחן, נגרמה עוולה רפואית במהלך ההיריון.

הקושי בקבלת ילד שזה עתה הגיח לעולם והוא בעל מום הוא עצום ולעתים קשה מנשוא.
במאמר זה תחילה אסביר כיצד יש לנהוג על מנת להוכיח רשלנות רפואית בלידה (לידה בעוולה). לאחר מכן אציג מספר דוגמאות בהם נגרם נזק ליילוד. בדוגמאות שאציג כתוצאה מהחלטות שגויות של הרופא המיילד ו/או הרופא המאבחן, נגרמה עוולה רפואית במהלך ההיריון.

כבר בשלב זה נדגיש כי ברור לכולם כי ברוב המוחלט של המקרים לא הייתה קיימת כוונה של הרופא לגרימת נזק, כי אם החלטה שגויה שנבעה בשל מצבי לחץ, חוסר ניסיון או חוסר מקצועיות. אותה החלטה שגויה, שתוצאתה טרגית ,מוגדרת כרשלנות רפואית.

לפני שנדון במקרים אפשריים של רשלנות רפואית במהלך ההיריון או כפי שהיא מכונה משפטית "הולדה בעוולה" נתעכב תחילה בהסבר מהי רשלנות הרפואית באופן כללי

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו. למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד שכל רופא סביר לא היה רושם אותה בנסיבות המקרה, וגרימת נזק לחולה עקב נטילתה. [ויקיפדיה]

מהי הולדה בעוולה (רשלנות רפואית בלידה) ?

הולדה בעוולה הוא מקרה בו ליולדת נגרם עוול ע"י התרשלות באחד או בכמה משלבי ההיריון על ידי הצוות הרפואי.
הטענה המרכזית של יולדת שנעשתה עוולה בלידתה תהיה: במידה והרופא לא היה מתרשל בעבודתו, מראש היא לא הייתה מתעברת. או שהייתה עומדת בפני היולדת האפשרות לשקול בדעתה את הפסקת ההיריון בצורה מלאכותית ובכך היה נמנע סבל לחיים שלמים.

(אגב, כאשר אם נושאת ברחמה עובר בעל מום, אי ביצוע ההפלה אינו גורע מרשלנות הרופא).

מתי מקרה מסויים ייחשב כרשלנות רפואית בלידה?

מקרה מסוים ייחשב כרשלנות של הרופא באופן הבא:

במידה ובמהלך הבדיקות ו/או הטיפולים הוא פעל בשונה מהנורמה שהייתה מקובלת באותו זמן בו התרחש ההיריון/הלידה.

בהתבוננות במקרים של "הולדה בעוולה" עולות השאלות הבאות:

  • האם במידה ואותו רופא אכן היה נוהג לפי הנורמה המקובלת, האם אז היה ניתן לאתר את נכותו של הילד?
  • האם הרופא המטפל יידע את האם בפני הסיכונים הקיימים?
  • האם נתן מספיק מידע לאם, בדבר אפשרויות לבדיקות ו/או טיפולים נוספים, גם אם אינם בסל הבריאות?
  • האם בזמן שאותר המום, עדיין היה ניתן לבצע הפלה?
  • האם הייתה הועדה להפסקת הריון מאשרת, במקרה זה הפסקת הריון.
שלמה ברמץ
על הרופא לתעד את האבחון באופן מלא ומתאים.

מה עלינו לעשות במקרה של רשלנות רפואית בלידה?

על מנת לתבוע את זכויותנו במקרה של רשלנות רפואית נצטרך לפעול בשלושה שלבים.

שלב ראשון: להוכיח לבית המשפט מהי הנורמה המקובלת בטיפול במקרה זהה לשלנו

בית המשפט, באמצעות רופא מומחה, יבדוק מהי הפרקטיקה (הסטנדרט), שהייתה נהוגה לטיפול או אבחון מקרה דומה לשלנו באותו תקופה. כלומר, יבדוק בית המשפט האם הרופא או בית החולים נהגו בהתאם למקובל בנהלים הרפואיים באותם ימים. (מכאן נובעת הדחיפות בהגשת התביעה בסמוך לאירוע ככל הניתן).

בית המשפט מצפה מרופא סביר לנהוג בהתאם לנורמות ההתנהגות העדכניות המקובלות בעולם הרפואה.
כאן המקום לומר שברוב המקרים הרפואיים קיים פרוטוקול ברור של התנהגות, שהרופא ובית החולים מחויבים לפעול על פיו בדרך לקבלת החלטה/אבחון.

לדוגמה: אדם לאחר תאונת דרכים קלה מגיע לחדר המיון.
אותו אדם יקבל טיפול על פי נוהל ברור שמוכר לכל אנשי הצוות הרפואי. גם אם על פי מראית עין נראה כי לא נגרם לאותו אדם כל נזק – מחויבים הרופאים לפעול על פי נהלים ברורים שנקבעו מראש. הנהלים מבהירים באיזה מקרים בדיוק יש לשלוח את המטופל לבדיקת הדמיה C.T MRI או בדיקות דם מיוחדות ומתי ניתן לשחררו לביתו.

אם כן, המטרה הראשונה בהוכחת הרשלנות היא להבהיר את הנורמה הרפואית המקובלת בתחום באותה תקופה בה ניתן הטיפול.

שלב שני: להוכיח כי הרופא המטפל/מאבחן/מנתח פעל שלא בהתאם לאותה נורמה שהצלחנו להוכיח בסעיף הקודם.

כאן באות לידי ביטוי מספר רב של התנהגויות אפשרויות מחוץ לנורמה כמו:

  • אי מתן דחיפות למצב נתון למרות ממצאים מחשידים שהתקבלו בבדיקות. כלומר, איבוד זמן יקר בטיפול שהיה צריך להתבצע בדחיפות החמיר את מצב היילוד.
  • אי ביצוע של כל הבדיקות הנדרשות על פי הפרוטוקול. לכל מקרה ומקרה ברפואה קיים פרוטוקול ברור (נורמה) לפיה מחוייבים הרופאים לפעול.
  • הסקת מסקנות שגויה מתוצאות הבדיקות ובעקבות זאת מתן טיפול שגוי. כלומר, על אף שבוצע אבחון – נוצר כשל והאבחון שבוצע לקוי.
  • תיעוד חסר או חלקי של תוצאות האבחון או אי ביצוע תיעוד מתאים. כלומר, על הרופא לתעד את האבחון באופן מלא ומתאים.
  • ביצוע ניתוח כושל בשל מגוון של סיבות שגרמו נזק ליילוד.

התנהגויות מסוג אלו (ואחרות נוספות שאינן מפורטות בכתבה זו) הן אותן התנהגויות שיוגדרו כרשלנות בה נהג הרופא.
במידה ונצליח להוכיח בעזרת מומחה: כי במהלך הטיפול פעל הרופא לא בהתאם לפרוטוקולים ולא בהתאם לנורמה – עברנו את המשוכה השנייה.

שלב שלישי: להוכיח כי בשל התנהגות של הרופא המטפל /מאבחן/ מנתח שלא בהתאם לנורמה נגרם ליילוד נזק בלתי הפיך

במשוכה זאת נצטרך ליצור קשר ישיר וברור בין הנזק שנגרם לילוד לבין ההתנהגות הרשלנית של הרופא.

כלומר, בשל ההתנהגות הרשלנית של הרפואית החולים נוצרו סיכונים צפויים ובלתי סבירים. בשל אותם סיכונים נגרם נזק שהפך את היילוד לנכה והוא יישא אותו כל ימי חייו כאדם בוגר. מכאן, שהנזק שנגרם ליילוד, צריך להיות התממשות של אותו סיכון.

במשוכה זאת נצטרך ליצור קשר ישיר וברור בין הנזק שנגרם לילוד לבין ההתנהגות הרשלנית של הרופא.

כלומר, בשל ההתנהגות הרשלנית של הרפואית החולים נוצרו סיכונים צפויים ובלתי סבירים. בשל אותם סיכונים נגרם נזק שהפך את היילוד לנכה והוא יישא אותו כל ימי חייו כאדם בוגר. מכאן, שהנזק שנגרם ליילוד, צריך להיות התממשות של אותו סיכון.

שלמה ברמץ
על הרופאים לפעול על פי פרוטוקול ברור

דוגמאות להולדה בעוולה

2314/00 פ' א'(קטינה) נגד קופ"ח, נולדה ילדה עם עיוורון. בית המשפט קבע כי קופ"ח התרשלה בשל העובדה שלא נתנה בידי האם את המידע הרחב בדבר האפשרויות לבדיקה מורחבת (בדיקה פרטית), בנוסף על הבדיקה שקופ"ח עצמה ביצעה. בית המשפט חייב את קופ"ח בפיצוי להורים והילד.

בפרשה 67003-10-13 פלוני ואח' נגד משרד הבריאות, נולד יילוד פגוע ונכה. האם התלוננה על הפחתת תנועות העובר – בוצעה לידה באמצעות "וואקום". בית המשפט פסק: "הנתבעת התרשלה בטיפול ביולדת, דבר אשר גרם ללידת ילד פגוע ונכה. ההחלטה בדבר ביצוע יילוד מכשירני התקבלה ללא הפעלת שיקול דעת מספיק וזהיר. בנוסף ההחלטה התקבלה ללא בדיקת התקיימותם של התנאים הנדרשים לביצוע יילוד מכשירני. כלומר, מבלי שנעשו כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת החלטה כזו ומבלי שהוכח כי מקבל ההחלטה היה מוכשר ומיומן דיו לקבלה. בנוסף לא מתועדת כל התייעצות עם גורם בכיר. ההחלטה ליילד את התובע באמצעות וואקום הייתה שגויה, בלתי מבוססת ובלתי מקצועית. "

בפרשה 29349-12-12 ר' נגד קופ"ח, נולדה ילדה עם נכות נוירולוגית קשה. בית המשפט המחוזי פסק: נולדה ילדה עם נכות נירולוגית קשה והיא זקוקה לעזרה ולסיעוד כמובן לכל ימי חייה. ההורים טענו, כי במהלך השליש האחרון של ההיריון נתגלתה בעיה בגדילת העובר. למרות זאת לא בוצעה בדיקה לניטור העובר ולא אובחן כי העובר סובל מ "IUGR A". (כשל בהגשמת פוטנציאל הצמיחה הגנטי במהלך החיים התוך רחמיים). בית המשפט קבע כי :הייתה מוטלת על הרופא החובה להביא לידיעת ההורים כי לפי גישה אחרת מדובר במצב המקיים צורך בבירור גנטי. בהימנעותו מכך, הפר הרופא חובות הזהירות המוטלות עליו על פי הנורמה – בכך נגרמה הולדה בעוולה.

לסיכום

אצל כל הורה קיימת ציפייה סבירה לקבל בעניין זה את מלוא האינפורמציה האפשרית בעינינו. 
מן הרופא מצופה לספק את אותה אינפורמציה. כך יוכל הזוג לכלכל את צעדיו ולהחליט אילו בדיקות ברצונו לבצע מלבד הבדיקות שמעמידה לרשותו הרפואה הציבורית. לסיכום, לצערנו, רבים המקרים בהם מתקיימת הולדה בעוולה אצל יילודים. 

לעתים ההורים נושאים עמם רגשות אשמה. התוצאה של המהלך המשפטי להוכחת רשלנות בוודאי לא תבריא את הילוד אך כן תסייע לילד הנכה ולהורים בחייהם.
וחשוב לא פחות, תסייע במניעת מקרי רשלנות נוספים לילדים שיוולדו בעתיד.

כתוב/כתבי תגובה

נגישות